Bennebol

Från Wiki
Version från den 14 december 2008 kl. 21.14 av 213.64.144.63 (Diskussion)

Hoppa till: navigering, sök

Bennebol omtalas i skrift från 1500-talet. Gården köptes 1676 av Gustaf Otto Stenbock, ägare till Hargs bruk. Masugnen anlades 1680 och Bennebol blev så masugnsbruk till Hargs bruk. Malmen togs i huvudsak från Dannemora gruvor och kördes på frusna vintervägar och sjöar till Bennebol för rostning och smältning till tackjärn i masugnen. Tackjärnet forslades sommartid med båt via sjöar och åar till Hargs bruk där det bearbetades till stångjärn. Järnhanteringen i Bennebol upphörde 1884.

Dagens byggnader är i huvudsak från mitten av 1800-talet. Masugnen och murarna runt den är från 1737, då en stor ombyggnad ägde rum. Masugnen påbyggdes 1856-57 med ytterligare en våning. Den Westmanska rostugnen byggdes 1877. Masugnen och rostugnen restaurerades på 1970-talet. Ytterligare restaureringar gjordes på 1990-talet. Källa:Vallonbruk i Uppland

Personliga verktyg