Forsbol

Från Wiki
Version från den 24 januari 2009 kl. 23.11 av 213.64.144.63 (Diskussion)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Forsbols masugn anlades på 1650-talet och ägdes ursprungligen av Forsmarks bruk. Masugnen var sedan länge nedlagd under slutet av 1800-talet då Forsbol övergått i Skebo bruks ägo. Masugnsområdet låg då på Berga ägor. Berga utgjorde vid denna tid en gård som producerade spannmål för arbetarna vid Skebo bruk, vilka avlönades in natura, med vilket menas att de avlönades med spannmål och andra förnödenheter. Vid Forsbol bodde en rad torpare under slutet av 1800-talet, vilka i sina arrendekontrakt hade bestämmelser att framställa träkol samt att utföra dagsverken åt bruket (se även del 1 sid 83).

Forsbol ligger inom ett vidsträckt skogsområde, som en gång utgjorde en viktig produktionsfaktor genom det träkol som tillverkades där, först åt Forsbols masugn och senare åt Skebo bruk. Rester efter masugnen är numera försvunna men inom området finns slagghögar. Söder om bebyggelsen flyter den å som försåg masugnen med vattenkraft, där fanns även tidigare en damm där ån dämdes.

Bebyggelsen vid Forsbol utgörs dels av en mangårdsbyggnad med flyglar samt ekonomibyggnader, i några av byggnaderna har slaggtegel från masugnen använts i grunden, dels av mindre torpbebyggelse som utgörs av enkelstugor samt uthusbyggnader.

Källa:Stockholms länsmuseum

Personliga verktyg