Lapphyttan

Från Wiki
Version från den 31 juli 2010 kl. 07.54 av Paxhammer (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Lapphyttan är en plats i Karbennings församling i Norbergs kommun känd för en medeltida hytta.

Mellan åren 1978 och 1983 gjordes arkeologiska undersökningar på platsen vilket visade en komplett medeltida hyttbacke med masugn, järnbod, rostbås, åtta färskningshärdar, kollada samt bostadshus med stall. Bälgarna drevs av vattenkraft och rester av dammvallar hittades. Med hjälp av kol-14-metoden kunde man datera vissa delar av hyttan till slutet av 1100-talet och övriga till 1200- och 1300-talet. Hyttan blåstes ned, det vill säga stängdes i slutet på 1300-talet och tillverkningen flyttades till större masugnar i Olsbenning.

De åtta färskningshärdarna tyder på att ägarna av Lapphyttan har följt det privilegiebrev som 1354 skrevs av kung Magnus Eriksson för Norberg, där järn- och stålproduktionen reglerades. Där står beskrivet att en hytta maximalt fick delas av åtta personer; om en del blev mindre än en åttondedel skulle denna tillfalla kungen. Produktionen var alltså kollektiv, men med privata inslag vid försäljning och färskning.

Namnet Lapphyttan är troligtvis inte medeltida, utan härleds från lantmäteriets kartor från 1700-tal.

Källor: Magnusson, Gert (1985), Lapphyttan - en medeltida masugn i Karbennings socken, i Karbenning - en bergslagssocken. Furuhagen, Hans (1997), Mercurius och Vulcanus - En krönika om järnet i Sverige. Wikipedia. (P A Hambrunger 20100731)

Personliga verktyg