Rinnefors bruk

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

De Brunsbergske Werken, omfattade även Rinnefors. Verkens grundläggare var Christopher Geijer, som den 22/12 1684 erhöll privilegium på att vid Brunsberg få anlägga två nya hammarbyggnader och den första hammarsmedjan togs i bruk år 1686 och den andra år 1691. Fem år därefter tillkom det första manufakturverket. Dessförinnan hade Geijer även erhållit privilegium på en hammare vid Rinnefors. Tillverkningen var 950 skeppund vid Rinnefors. Rinnefors nedlades redan år 1868. Kla: http://www.nad.ra.se/Arkis2/NADpages/ar ... ex.asp?id={AF490842-CB4A-4CE4-AEFB-51A48154C0A4}

Personliga verktyg