Ankarsrum

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Minnestavla Ankarsrums bruk

Ankarsrum låg i Hallingeberg i Småland och bruket är känt sedan 1655 [Harmens register].


Henrik de Try (de Trij) född omkring 1600, död 1669. Grundare av Ankarsrum bruk 1655 i Hallingeberg socken

Den 18 maj 1655 utarrenderade landshövdingen Gabriel Gyllenankar skattehemmanet Ankarsrum i Hallingeberg socken till Henrik de Try och svågern Hubert de Besche. Den senare ansökte hos Bergskollegium om tillstånd att få inrätta ett järnbruk. Kollegiets privilegiebrev lär ha anlänt med en kurir i aftonen den 12 december. Däri fick Henrik de Try och hans medintressent rätt att i Ankarsrum bygga och upprätta masugnar, stångjärnshammare och gjutverk eller vad helst de behagade. Henrik de Try tycks således vara initiativtagare även här. Vid slutet av 1670-talet avyttrade släkten de Try sin del och 1679 står köpmannen Hans Andersson i Västervik som ensam ägare av bruket.

Källa: Släkt o hävd 1976 nr. 3 s 131-179

Personliga verktyg