Bredsund

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Söder om Bredsundsviken låg Bredsunds masugn. Anläggningsåret är okänt. Masugnen flyttades på grund av vattenbrist till Kallboda eller Korrnäs. Namnet varierade beroende på att masugnen låg mellan Korrnäs och Kallboda bys ägor. Masugnen tillhörde Ortala bruk pa 1600-talet. Slaggvarp efter en masugn (raä 359) finns registrerad vid Masugnssjön. En ny masugn uppfördes enligt uppgift (studiecirkelarbete) 1685. Huruvida det rör sig om en nybyggnation eller om det rörde sig om samma masugn är svårt att avgöra. Båda tolkningarna är sannolikt möjliga.

Källa:Stockholms länsmuseum

Personliga verktyg