Eskilstorp i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

I våra dagar finns det en hel del hus i Eskilstorps by. Så var det inte för 150 år sedan. Enligt Hakarps husförhörslängder fram till 1845 bodde endast en familj i Eskilstorp. I kyrkböckerna står antecknat att Nils Magnus Larsson bor där tillsammans med hustrun Gustava och de sju barnen samt en piga och en dräng - ingen person ytterligare, förutom dessa.

Gård i Hakarp: Karta.

I tiondelängden 1600 och i jordeboken 1715 i överensstämmelse med uttalet skrivet Esketorp. Detta tyder på att förleden är det fornsvenska mansnamnet Æger, som är känt från flera medeltida urkunder och ingår i ett flertal ortnamn. Från Nydala kloster känner man till exempel en munk Mattis Esgesson. Eskilstorp skulle i så fall vara en senare omtydning.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Eskilstorp, 1/8 mantal. Namnet har jag först mött i Älvsborgs lösen 1571. År 1631 ligger det till Skålabro och har sedan en längre tid samma ägare som föregående. Åren före 1765 brukades det av Peter Ljungberg, född den 29 januari 1734, sedan av Håkan Jonsson, född den 10 december 1725.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.


Backstugor

Personliga verktyg