Granshult i Bankeryd

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

By i Bankeryd socken i Jönköpings län.

Granshults by bestod av fyra gårdar, Lillegården, Mellangården, Västergården och Östergården. Granshults by var centrum för faktorismidet i socknen, som hade påbörjats under 1600-talets senare del som legotillverkning åt gevärsfaktoriet i Jönköping från och med 1689 i Huskvarna. År 1720 fanns i Bankeryd inte mindre än 47 faktorister, vilka bodde i de olika byarna, framförallt i Granshult, där det fanns en faktorismedja på varje gård. Av dessa finns en enda ännu kvar på ursprunglig plats i byn, medan ytterligare en har flyttats till Hembygdsgården. Upplösningen av faktorismidet i Bankeryd började vid 1850-talets slut; men verksamheten fortsatte en bit in på 1900-talet. Granshultsbonden var därför under 1700- och 1800-talet stundtals smed, stundtals bonde, sin egen herre och dräng, mästare och bonde, som det föll sig. Gårdens skötsel överlämnades oftast åt hustru och barn. Smeden/bonden åtnjöt stort förtroende i socknen, och smedskrået ansågs som ett slags adel med åldermannen i Granshult som okrönt kung. Utbildningen i smedyrket innebar först ett antal år som lärling, då man gick utan egentlig lön. När lärlingstiden var slut, kunde man bli upptagen som gesäll.

Backstugor

Personliga verktyg