Grytgöl

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Grytgöl låg i Hällestad i Östergötland och bruket nämndes första gången 1640 [Harmens register].

På 1650-talet blev Peter (Pierre) Lambinon ägare till Grytgöls bruk och egendom. Han var handlande i Norrköping och gift med Susanna Fineman.

Ur ett brev kan vi läsa följande: Jag Anders Ericsson såsom ägare till en sjundedel och jag Eric Ericsson likaledes till en sjundedel uti krono skatte hemmanet Asketorp ett helt mantal i Regna socken, försäkra härmedelst för nu och framtiden att allt framgent skole ifrån berörde gård och varje sjundedel vid Grytgöls Bruk årligen hädanefter bliva levererade Trettio läster eller till samman Fyrtio läster kol, emot lika pris och betalning som andre skatte ägares kol ifrån samma socken därstädes gäller. Kan med våra bomärken undersättande och tvenne lika lydande exemplar i underskrivna vittnens närvaro. Bekräftas Grytgöls Bruk den 13 November 1749.

Anders A.E.S. Ericsson i Asketorp, Eric E.E.S. Ericsson ibidem

Till Bevittnan, (ÄLT?): Drake, Olof Litzell


(En läst träkol motsvarar 20 hl.)

Ur Vallonernas namn, av E Appelgren. Ur handlingar härrörande släkten de Flon, La Vadstena, brevet tolkat av Erland de Flon, 2010

Personliga verktyg