Gusum

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Henrik deTrys skänkta ljusarmar Tryserum kyrka

Gusum låg i Ringarum i Östergötland och bruket nämndes första gången 1652 [Harmens register], men startade 1653. Var tidvis en egen bruksförsamling. Till 300-årsminnet utgavs boken "Gusums bruk 1653-1953".

Henrik de Try (de Trij) född omkring 1600 död 1669 grundare av Gusums bruk 1653 i Ringarum socken.

Henrik de Try hade köpt skattehemman Stora Gusum i Ringarum socken av löjtnanten Sven Jonsson 1652. Hans svåger, postmästaren Albrekt Thillman i Norrköping skrev som ombud för honom i oktober 1652 till Bergskollegium om tillstånd att få anlägga ett järnbruk på det inköpta hemmanet. Kollegiets privilegium utfärdades den 2 november 1652. Såsom fri från industritjänst kallas han nu "handelsman". Tillståndet gällde en masugn till styckegjuteri och en järnhammare. När anläggningen 1653 var färdig, hade man 16 man i arbete. Ett konsortium bildades 1655 tillsammans med Henrik de Trys svågrar, bröderna de Besche.

Den 27 november 1661 fick Henrik de Try kollegiets tillstånd att inrätta ett mässingsbruk i Gusum. Henrik de Try och hans släkting Claude Rocquette Hägerstierna hade bildat ett bolag, sedan bröderna de Besche lämnat bruket. När mässingsbruket växte fram och tillvann sig intresse, gick järnbruket tillbaka och miste sin betydelse undan för undan. Gusum mässingsbruk blev bestående.

Källa: Släkt o hävd 1976 nr. 3 s 131-179

Personliga verktyg