Hubinet

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

En ny upplaga av släktkrönikan om Hubinet, tidigare framtagen av en arbetsgrupp inom SVÄ, finns nu tillgänglig. Den har kompletterats och omarbetats av Jan Olsson och innefattar drygt 170 familjetabeller, personregister samt förteckning över järnbruk. Utredningen omfattar 7 generationer ättlingar till Aman Hubinet, vilken levde åtminstone under åren 1630-56. Totalt 98 A4-sidor.

Pris 110 kronor inkl porto. Beställes genom Sällskapet Vallonättlingar (Plusgiro 15 73 47-6). Ange Hubinet-häftet på talongen.

Personliga verktyg