Osmundsmide

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Fram till 1600-talets början dominerade osmundsmidet. Inom den bergshantering som reglerades av kronan färskades osmundjärn av tackjärn. Tackjärnet göts i tunna kakor och slogs sönder i stycken. Järnstyckena lades i ässjor och färskades. De i härden hopförda färskorna arbetades samman till ett smältstycke som kallades loppa. Denna välldes sedan på nytt och smiddes ut för att huggas upp till osmundar. Osmund var betckningen på smidbart järn som levererades i styckeform av enhetlig vikt och kontrollerad kvalitet. Medelvikten av en osmund var 280 gram.


Källa: Boken om Bergslagen

Personliga verktyg