Tunaholms Bruk

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Bruket var beläget i något av fallen i Tidans nedre del, inom den nuvarande staden Mariestad. Bruket anlades av hertig Karl och började byggas 1575. Det bestod av tre smedjor, två hammarsmedjor och en osmundsmedja, och började producera smidesjärn redan 1576. Produktionen av stångjärn och osmundjärn pågick sedan till 1582 respektive 1583.

Tunaholm var det äldre namnet på kungsgården som nu heter Marieholm och som från 1660-talet var residens i Skaraborgs län.

I oktober 1583 utfärdades privilegiebrevet för den nya staden Mariestad och då hade såväl utrustning som personal redan flyttats från Tunaholm till ett nyuppfört bruk vid Gullspång. Anledningen kan vara att Tunaholm inte passade in i den nyanlagda staden vilket kan tyda på att det låg mycket nära Tidans utlopp, just där den nya staden skulle anläggas. Hertig Karl skänkte till och med den östra hammarsmedsströmmen till staden.

Övriga järnbruk i Tidans nedre lopp är Marieholms Bruk som byggdes 1604 och kallades för "den nya hammarsmedjan vid Marieholm" samt Mariefors bruk, som bedrev verksamhet åren 1772-1793.

Ovanstående baseras på forskning av Åke Möller, Mariestad, texten inlagd här av Jerker Thorell.

En utförlig beskrivning av bruket finns i Årsskrift för Ullervad Leksbergs Hembygdsförening, nr 35 år 2009.

Personliga verktyg