Baggarp i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp socken: Karta.

Kallas i Älvsborgs lösen Baggatorp. Förleden är fornsvensk genitiv av mansnamnet Bagge, också det från början binamn (öknamn).

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

1/4 mantal frälse är 1543 antecknat som ett nybyggt torp. År 1590 tillhörde det Erik Gyllenstjerna, ärvdes sedan av hans dotter Anna, gift med Seved Ribbing och längre fram av deras dotter Kristina, gift med Karl Karlsson Gyllenhjelm. 1628 låg det under Skålabro; 1640-1651 under Klämmestorp. 1700 tillhörde det N. Hägerflycht och 1703 Gustaf Bonde. Brukades åren före 1764 av Johan Larsson, född 10 april 1737, sedan av Sven Andersson, född 1743.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika


Backstugor

Torp

Personliga verktyg