Bonnevier

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Släkten Bonnevier förefaller delvis ha invandrat redan före den organiserade valloninvandringen. Så gott som samtliga i de tidiga generationerna var "räckare". En stor och mycket vittförgrenad vallonsläkt där männen redan under 1600-talet valt att gifta sig med svenska kvinnor. Bertil I W Kjelldorff har skrivit en artikel om släkten. Den finns dels i Vallonättlingen 1993 nr 4 dels i Släkt och Hävd 1992 nr 2.

Huvudman för släkten: Ove Tegnér, Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga, 0303-77 70 43

Personliga verktyg