Brunstorp i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp: Karta.

Skrives i jordeböckerna från 1550-talet och senare Brunstorp med enstaka undantag, så 1642: Brönnstorp, 1680 och 1700: Bronstorp. I Jönköpings stads tänkebok finns för år 1530 ett Brönistorp, som möjligen syftar på denna gård. I tiondelängden för år 1600 heter den Brönestorp. Dess senare form tyder på att förleden inte är det fornsvenska mansnamnet Brun utan det fornsvenska Brunolf. I Sveriges ortnamn Älvsborgs län, Band 14, sid 46, behandlas ett Brunstorp (i Hällstads socken), vars förled ursprungligen är Brunolof. Utvecklingsgången anges där ha varit: Brunolfs-, Brunels-, Brunils-, Brunis-, Bruns-.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

1/4 mantal skatte, var år 1580 utjord. Som torp är det upptaget 1627. Skatteköpt år 1631 av en viss Anders för fri roteringsskjuts och gästning efter K. Brev. Håkan Andersson, den föregåendes son, var den, som upptog Brunnstorp av skogsrot. År 1640 gav Håkan sin son Anders hustru hälften av Brunnstorp "av välvilja för att denne gick i krigstjänst för sin fader". Deras son, advokaten Håkan Andersson Wettersten, innehade gården en tid. Han har utan tvivel bragt gården i gott stånd. Det ser ut som om han låtit uppföra de hus, som ännu utgör corps de logis. I stenfoten på den södra byggnaden är insatt en sandsten med inhuggna initialer till denne Wetterstens och hans hustrus, Sara Knutsdotter Dreffling från Smedstorp, född 1622 och död 1711, namn med årtalet 1686. År 1689 sålde deras arvingar gården till krutbruksinspektorn Sven Hallonqvist i Huskvarna för 456 daler silvermynt. Här hänger oljemålningar av prosten och prostinnan Bergman i Hakarp, utförda av konterfejaren Johan Peterrssen år 1793.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.


Backstugor

Torp

Personliga verktyg