Domnaryd i Bankeryd

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Bankeryd socken i Jönköpings län, Karta.

Domnaryd by bestod av två gårdar, Norrgården och Södergården.

Tidigaste skriftliga belägg enligt Jan Agertz forskning, 1387 08 20, dompnä-rydh, Nils Erlandsson, pantsättare och Magnus Sture Mottagare

Tomten för Domnaryd Norrgård och Södergård var belägen i norra delen av Domnaryd med position X 6 416169 Y 1394738, platsen är fornminnesregistrerad.

Ägare med mera: Enligt Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden.

Domnaryd ägdes på 1400-talet av Arvid Trolle som köpt gården av Jöns Raeff och Niels Raftzau. År 1543 ägdes Domnaryd av Arvid Trolles dotterdotter Fru Marina Nilsdotter (Grip), gården ärvdes av dennas son Erik Carlsson Gyllenstierna, vars son Carl Gyllenstierna succederade i besittningen. Näste kände ägare var Herman Wrangel som brukade gården under Rustorps säteri. På 1670-talet sålde Wrangels arvingar gården till jungfru Crisitna Posse som 1680 sålde till Henrik Georg Falkenberg. 1684 skattades Domnaryd till tre åttondels mantal.

1652 förvärvades Domnaryd 1, 1 mantal av Lieve Reinhold, Lieve sålde 1661 till Johan Printz. Domanryd Södergård hade då förvärvats av kommisarien Peter Humble.

Mantal och boskapsräkning 1635: Domnaryd Bengt 2 mantal, 3 kor, 2 stutar, 4 kvigor, 1 sto, 1 föl, 8 får, 9 lamm, 2 getter och 3 tunnor utsäde. Domnaryd Sven 2 mantal, 2 oxar, 4 kor, 3 kvigor, 1 sto, 8 får, 4 lamm och 1 svin. Domnaryd Jon 2 mantal, 2 kor, 2 kvigor, 1 sto, 4 får, 4 lamm, 3 getter, 2 killing och 4 tunnor utsäde .

7 december 1668, uppbjöds 2:a gången Domnaryd 1 mantal till Hofrätts Fiscal Peter Humble.

10 februari 1720, anmälde sig Anders Persson från Swenshult i Hagbo socken wilja uptaga Frälsehemmanet Domnaryd 3/8 som i 13 års tid legat öde. Huus och gjärdesgårdar var alldeles nedruttne och förfallne, åkern i linde och ängen igenväxt samt ingen timmerskog på ägorna

16 november 1725, Assesoren Wälborne Åke Soop anmäler sig ha anskaffat åboe till frälsehemmanet Domnaryd 3/8, som alt sedan 1711 öde legat. Ödeläggelsen hade förorsakats av Farsoten 1711 samt de svåra pålagor i krigstiden samt besvär av Knecktehållet.

8 juni 1757, Johan Ulrik Cederkrona med fru Carolina Gustafiana Johanna Soop säljer till Carl Soop Domnaryd 3/8 delar.

22 februari 1791, Åke Soop säljer 3/16 delar av Domnaryd till Fact Smed Mäster Anders Kåhlberg.

22 februari 1791, säljer Åke Soop 3/16 delar till bonden Gustaf Gustafsson.

Ovanstående avser förmodligen Domnaryd Norrgård

30 oktober 1834, Domnaryd Norregård, 1/48 dels mantal, dödsboet efter Magnus Nilsson säljer till Petter Johan och Anders Andersöner. Även Märta Kållberg säljer sin 1/48 del till samma köpare.

5 maj 1834, säljer Anders Kållberg 1/8 dels mantal Domnaryd Norrgård till mågen Anders Pettersson.

26 april 1836, säljer Johan Pettersson 1/16 dels mantal Domnaryd Södergård till swågern Magnus Carlsson dock undantagandes torplägenheten Smedstorp.

9 juli 1842, säljer Gustaf Gustafsson 3/56 dels mantal Domnaryd Norrgård till swågern Magnus Nilsson.

8 februari 1845, omyndiga Johanna Gustafsdotter säljer sitt arv 3/112 Domnaryd Norrgård till Magnus Nilsson.

9 mars 1850, Johan Fritzén med hustru Charlotta Gustafsdotter säljer sitt arf 3/112 delar Domnaryd Norrgård till Magnus Nilsson.

31 maj 1851, Anders Pettersson säljer 1/8 dels mantal Domnaryd Norrgård till sonen Anders Andersson, samtidigt säljer Peter Johan Andersson 1/48 dels och 1/96 dels mantal i samma fastighet till samma köpare.

14 mars 1856, säljer Gustaf Magnusson 1/8 mantal Domnaryd Södergård till Smedmästaren Johan Adolf Bergqvist.

7 oktober 1870, 3/98 dels Domnaryd Norrgård, genom utmätta andelar, sålda till Johan Jonasson.

6 mars 1872, Johan Jonasson säljer 3/98 mantal Domnaryd Norrgård till Clas Hindrik Magnusson.

14 augusti 1847, arvsskifte efter hustrun Johanna Larsdotter, efterlämnade maken Johannes Magnus Nyberg tilldelades 1/16 av Domnaryd Södergård och sönerna var sin 48:del.

16 april 1859, Petter Johan Andersson med hustru Charlotta Johansdotter köpt 1/8 mantal krono skatte Domnaryd Södergård nr 1 av Johan Adolf Bergqvist och hans hustru Inga Katarina Larsdotter.

22 januari 1864, avled Nils Magnus Nilsson, änkan Inga Gustafsdotter erhöll 9/112 Domnaryd Norrgård nr 2.

14 maj 1864, säljer Gotfrid Andersson 3/64 mantal Domnaryd Norrgård till Petter Johan Andersson och hans hustru.

11 juni 1881, Domnaryd Södergård, arvskifte efter Johannes Nyberg (Magnusson), Domnaryd Södergård 1/48 dels mantal. Arvtagare till varsin tredjedel, Anders, Gustav och Johan Nyberg. Anders säljer sin 48:del till Gustaf Henrik Johannesson. Johan säljer sin andel till Magnus Magnusson.

13 juli 1882, Johan Nyberg säljer sitt arv efter fadern Johannes Magnusson Nyberg 1/48 mantal Domnaryd Södergård till sin broder Anders Nyberg.

7 juni 1883, lagfart för Johan Magnusson för 3/196 delar av Domnaryd Norrgård, arv efter fadern Nils Magnus Nilsson.

15 januari 1884, 111/784 dels mantal i Domnaryd Norrgård, arvedelar, lagfart för Johan August Magnusson.

29 oktober 1884, Johan Magnus Magnusson och hans hustru Johanna Fagrell säljer till Inga Gustafsdotter 123/784 del Domnaryd Norrgård nr 2.

29 september 1885, 1/48 dels mantal krono skatte Domnaryd Södergård 1, Magnus Magnusson säljer till Anders Nyberg och hans hustur Anna Stina Bengtsdotter.

6 april 1886, August Wetterbrandt och hans hustru Hedda Magnusdotter säljer till Inga Gustafsdotter 3/196 mantal Domnaryd Norrgård 2

3 april 1888, Oskar Andersson och hans hustru Ida Adelina Johansdotter köpt av Inga Gustafsdotter, 135/784 dels mantal Domnaryd Norrgård nr 2.

3 april 1888, säljer Inga Gustafsdotter till Oskar Andersson och hans hustur Ida Adelina Johansdotter 135/784 Domnaryd Norrgård.

2 december 1889, arvskifte efter Petter Johan Andersson, boet 3/16 mantal Domnaryd Norrgård och 1/8 dels mantal Domnaryd Södergård inköpt under äktenskapet varför änkan äger 1/16 del. Avlidne sonen Per Augusts omyndiga barn Karl Oskar, Alma Maria Augusta och Anna Charlotta Teresia erhåller tillhopa 3/176 mantal, barnen Emma Karolina, Augusta Kristina, Anders Johan, Oskar Levin, Ida Josefina, Klas Sanfrid, Selma Charlotta, Henning, Frans och Karl Teodor erhöll vardera 3/176 mantal. Döttrarna och sönerna Emma Karolina, Augusta Kristina, Anders Johan, Oskar Levin, Ida Josefina, Klas Sanfrid, Selma Charlotta, Henning, Frans och Karl Teodor, erhöll vardera 3/176 dels mantal. Fastigheten 1/8 mantal Domnaryd Södergård, änkan Charlotta Johansdotter ärver 1/16, avlidne sonens omyndiga barn enligt ovan 1/176, 11 delar 1/176=1/16 10 december 1884, 123/784 mantal Domnaryd Norrgård, Inga Gustafsdotter köpt av Johan August Magnusson och hans hustru Johanna Fagerberg.

19 mars 1891, Klaes Sanfrid Pettersson och hans hustru Hedvig Sofia Larsson köpt 15/88 Domnaryd Södergård och 21/176 Domnaryd Norrgård av arvingar ovan.

22 oktober 1891, säljer Carl Edvard Larsson och Klas Sanfrid Pettersson till Gustaf Simon Andersson och hans hustru Augusta Carolina Åberg, 1/8 mantal krono skatte Domnaryd Södergård nr 1 och 3/16 mantal Domnaryd Norrgård nr 2.

24 januari 1893, arvskifte efter Gustaf Henrik Johansson Nyberg, Domnaryd Södergård änkan Maria Hilma Magnusdotter lag fares för sin andel 1/96 del mantal och rest 5/96 förvärvas av Oskar Fredrik Gustafsson Nyberg.

14 mars 1897, Per Johan Isaksson säljer sitt från 1/4 till 1/16 mantal förmedlat krono skatte Domnaryd Södergård.

23 november 1903, Domnaryd Södergård nr 1 3/48 mantal och Domnaryd Norrgård nr 2 9/98 mantal säljes av arvingar efter Gustaf Simon Andersson och hans avlidna hustru Augusta Carolina Åberg, till Gustaf Simon Andersson.

24 april 1908, Domnaryd Södergård, avsöndrad lägenhet Dahlskog, säljer David Albin Levin till Viktor Johansson.

av Bill Landén.

Fornminne

På Domnaryds mark i anslutning till Risbron fanns på 1600-talet socknens enda kända runsten, stenen är försvunnen men kännedomen finns eftersom en lantmätare noterat förekomsten.

Vid gränsen mot Västergötland cirka 800 meter norr om Falköpingsvägen låg förr Domnaryds by. År 1866 skiftades byn och gårdarna flyttades ut. Domnaryd är en av de äldsta gårdarna i Bankeryd.

Redan 1389 fanns Domnaryds by. Karl Ulfsson Sparre, lagman i Uppland, testamenterade då till Alvastra kloster som själagift för sig själv, sin son och sin syster en del gårdar i Bankeryd, däribland kvarnen i Dompn. Senare testamenterades hela byn till Klostret.

Ur Riksarkivets peramentbrev Gustav Vasa - 1571 - skatteregister.

Vadstenabönder Anders i Domparyd.

Älvsborgs lösen 1613-1618 Domneryd Lars, Sven och Björn.

Ur mantal och boskapsräkning i Bankeryd år 1636.

Anders i Domneryd hade 1 oxe, 4 kor, 1 stut, 1 kviga, 2 ston, 10 får, 3 svin och 6 getter. Jon i Domneryd hade 4 kor, 4 stutar, 2 kvigor, 1 sto och 1 svin.

Tjur hade Lars i Lilla Svinhaga, Rukarp och Granbäck. Getabock då kallad för risbith fanns i Torp, Algutseryd, Granshult och i Svinhaga.

BackstugorPersonliga verktyg