Flasarp i Bankeryd

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Bankeryd socken i Jönköpings län, karta.

Flasarp gård. Flasarp saknar kända torp eller backstugor.

Ägare

I boken ”Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden” finns Flasarp med som följer,

23 mars 1652 köpte Reinhold Lieve, i ett större köp, bland annat Flasarp 1/2 skattehemman, 21 oktober 1661 sålde Lieve hela komplexet till Johan Printz, död 1663. Dennes döttrar skiftade godsen sig emellan och 1667 possiderade mågen Johan Papegoja, död 1667, Flasarp. Flasarp såldes 8 juli 1678 av jungfru Christina Posse, som tydligen förvärvat detsamma från Papegojas arvingar, till advokatfiskalen i Göta Hovrätt Elias Alegren, död sannolikt 1689, vars arvingar possiderade ännu på 1730-talet.

Ur lagfartshandlingar kan man läsa,

Domboken 28 januari 1680, Elia Alegren anhåller om fastebrev på frälserättigheten af Flasarp i Bankeryds socken som han köpt av jungfru Christina Posse.

Domboken 16 maj 1700, Styckjunkaren Anders Ahlegren och Johan Martini har sålt sina arfslotter i skatterätten af Flasarp till deras broder och Swåger Fäldtskiären Mäster Petter Ahlegren.

14 september 1800, Enkefru Prostinnan Christina Charlotta Lundeberg, till slotts- och kronolänsmannen Zanderholm samt dess fru Christina Liljeblad, 1/2 mantal frälsehemmanet Flasarp.

11 mars 1805 säljer Enkan Christine Zanderholm, frälsehemmanet Flasarp 1/2 mantal, till Vice Häradshövdingen Claes Witthoff.

8 maj 1810, Claes C Witthoff säljer Flasarp till Proto Notarien uti Kungl Majts och Rikets Götha Hofrätt Herr C G Eckerström.

18 maj 1840, säljer dödsboet efter C G Eckerström, Flasarp till Öfversste Lieutnanten och Riddaren Baron Ulf Carlsson Sparre och hans fru Friherrinnan Kerstin Sparre, född von Steyern.

9 februari 1849, säljer Friherrinnan Kerstin Sparre, Flasarp till Karduansmakaren Samuel Nissvand och hans fru Fredrika Wilhelmina Nissvad.

1 juli 1867, förvärvar Hof Rätts Sekreterare Fredrik Witthoff Flasarp vid inrop på Garfvaren Samuel Nissvandts konkursauktion, Flasarp

19 oktober 1867, transporteras ovanstående köp på General Direktören och Kommendören P Brändström.

10 oktober 1883, försäljer Henriette Brändström, Flasarp, till sin måg Herr Kapten Friherre Axel Åkerhielm.

14 mars 1884, försäljer Kaptenen vid Jönköpings Regemente Axel Åkerhielm, Flasarp till Konsul A G Westman

14 mars 1892, säljer A G Westman, Flasarp, till Nämndemannen P J Pettersson i Träslända.

22 augusti 1903, i samband med bouppteckning efter P J Pettersson, förvärvas Flasarp av Emil Almborg.

8 maj 1906 förvärvas Flasarp av vice häradshövdingen F L Lang.

11 februari 1910, säljer F L Lang Flasarp till änkefru Hellvig Arvedsson.

2 april 1910 säljer Hellvig Arvedsson Flasarp till Herr Carl Agelii.

3 april 1922, lagfart för Ejnar Fredriksson.

21 augusti 1922 köpte Olof Litzell Flasarp av Ejnar Fredriksson.

14 mars 1924 köpte Efraim Lundberg och hans hustru Clara Lundberg, Flasarp av Olof Litzell.

15 mars 1943 köpte lantbrukaren Carl Johansson från Lekeryd, Flasarp av dödsboet efter Clara Maria Lundberg.

av Bill Landén


En nutida historia:

Ingrid Ekholtz berättar att när hon och Gunnar som nygifta, under första hälften av 1940-talet, hyrde bostad på Målskog, vandrade de som alltid mycket i naturen. Om hösten var de ute och letade svamp, plötsligt var det en grön vägg framför dom, vid närmare undersökning visade det sig vara en hydda tätt flätad av grangrenar, på ena sidan gick det att vika undan ett stycke som då fungerade som ingång. Gunnar och Ingrid tittade in i hyddan och där fanns utmed ena sidan en bädd uppbyggd av granris och på denna låg ett par jutesäckar. Hyddans plats var alldeles intill gränsstenen, fornminne nr 59, mellan Flasarp och Granbäck.

När makarna kommit hem till Målskog berättade för sin hyresvärd Ingenjör Rosell vad de funnit i skogen, han talade då om att han och några andra personer i närheten kände till kojan i skogen och att det var en tysk desertör som använde den som bostad. Folket på gårdarna i närheten bar mat och dryck till honom och man hade en överenskommelse att inte berätta för någon utomstående om tysken. Främlingen lär ha blivit väl omhändertagen på alla sätt för det ryktades om att han skulle vara far till det barn som en piga på en närbelägen gård födde.

Denna händelse inträffade i slutet av kriget och man kan undra över varifrån tysken kommit, det var så att på Tokarp som fågelvägen är beläget mindre än en km från kojan, togs tyska officerare emot på väg hem från Norge till Tyskland, här skulle de få vila upp sig innan de kom hem. Kom rymlingen härifrån, så verkade det friskt vågat att stanna kvar så nära, kom han å andra sidan någon annanstans ifrån, kände han då till att det fanns tyskar så nära?

av Ingrid Ekholtz

Personliga verktyg