Göransberg i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp: Karta.

Kallades förr för Gruveryd, nu Göransberg säteri. 1542: Gruffwaridtt, 1554: Gruffuered, 1559: Grufferüd. "Namnet Göransberg skall ha sin upprinnelse från Göran Fleetwood, som 1651 inköpte Gruveryd", säger Lindstam i Huskvarna krönika. Under 1700-talet förekommer båda namnen bredvid varandra. Förleden i Gruveryd är troligen gruva=grop, håla.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Göransbeg, 2 mantal frälse. Gården nämnes i äldre tid Gruffweryd. Innehavare är 1528-1530 densamme som till Bråneryd. Ena gården var gammalt kyrkogods. Den 24 mars 1559 erhöll Nils Persson, fogde hos Gudmund Hård, 2 gårdar Gruffweryd enligt kungligt brev. Lars Pedersson nämnes 1636. År 1651 inköpte G Fleetwood det ena hemmanet till frälse. År 1665 sålde Håkan Jonsson skatterätten till det andra till samme man. Gårdarna fick säterirättigheter följande år. Tio år därefter possiderades de av Anna Fleetwood. Namnet Jöransberg skall ha sin upprinnelse från nyssnämnde Fleetwood. År 1710 såldes gården med underliggande fem torp och knipphammare av Johan Hägerflycht till Elisabeth von Berchner. År 1742 blev gården fideikommiss, vilken natur den emellertid 1825 miste. År 1775 förvaltades egendomen av hovkvartermästaren Åke Wibohm, år 1783 av hovkvartermästaren Sam Reinhold Wibohm, 1794 av dennes äldste son, sekreteraren Åke Wibohm, född den 15 januari 1751. År 1804 är gårdens förvaltare fänriken Johan Köllerström, född 1771. Löjtnant G Hägerflycht sålde gården till boktryckaren J P Lundström, född den 1 januari 1783. Med sin fru Inga Regina Schalander, född den 28 januari 1785, och barnen: Johan Edvard, född den 18 april 1815, sedemera anläggare av Jönköpings Tändsticksfabrik, Jenny Ottilia Elisabeth, född den 17 juni 1821, Frans Carl, född den 1 april 1823, och Maria Augusta Vilhelmina, född den 11 september 1826, inflyttade han från Jönköping i november 1835 och bosatte sig på Göransberg. Han torde vid den tiden ha varit direktör för Göransbergs pappersbruk. År 1864 var ägaren Johan Fredrik Hård i Reaby och efter honom Gustaf Edvard Ekvall, född 1834.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.


Backstugor

Torp

Andra byggnader på gården

Personliga verktyg