Gränna stad

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gränna tätort i Jönköpings kommun, 30 km nordnordöst om Jönköping; 2.578 invånare (2006). Gränna som ligger vid Europaväg 4, är en känd turistort som också är bekant för sina fruktodlingar (Grännapäron) och sin polkagristillverkning. Största industrin är Rifa AB. Pendling sker huvudsakligen till Jönköping. Gränna har färjeförbindelse med Visingsö i Vättern, Grännas gamla rutstadsplan innehöll två torg. Vid det större placerades rådhus och gästgiveri. På det mindre torget hade man tobaks- och potatisland, men 1932 invigdes där Andréeparken, sedan 1946 kallad Braheparken. I Andrée-museet förvaras rester från Andrée-expeditionen; Andrée var född i Gränna. Europaväg 4 leddes 1974 som motorväg på berget ovanför staden.

Historia: Gränna grundades 1652 av greve Per Brahe den yngre. Trots ett gynnsamt läge vid landvägen till Jönköping och överfarten till Visingsö, förblev Gränna en småstad. Under 1700-talet hörde tobaks- och trädgårdsodling till stadens ekonomiska profil. Inom handel och sjöfart blev konkurrensen från Jönköping övermäktig. Först 1863 fick Gränna den hamn som möjliggjorde reguljär passagerartrafik Jönköping–Gränna–Stockholm; järnväg har aldrig funnits i staden. Även om Göta kanal bidrog till en blomstring vid mitten av 1800-talet förblev Gränna en av Sveriges mindre städer. Polkagristillverkningen startade 1859; grännapäronen har anor från 1700-talet. Turism har alltsedan 1920-talet varit en viktig näring.

Nationalencyklopedin

Se även Gränna socken.

Personliga verktyg