Hjälp:Hur man redigerar en sida

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Alla av Bruk-wikins sidor är skrivna av dess läsare. Du kan också bidra och får gärna göra det. Du behöver inte ha något användarkonto utan kan börja ändra redan nu, till och med i den här sidan. Ändringarna blir synliga så fort du har sparat sidan.

För att redigera en sida:

 • Gå till den sida du vill ändra
 • Klicka på fliken "redigera", som finns högst upp på varje sida
 • Då visas en redigeringsruta med sidans text, som det går att skriva och ändra i. Det mesta i redigeringsrutan är vanlig text, men för fetstil, underrubriker och länkar mellan artiklarna använder man en särskild wikikod. På den här sidan förklaras all sådan wikikod.
 • När man redigerat klart klickar man på knappen "spara". Det är bra att använda knappen "Visa förhandsgranskning" först för att korrekturläsa ändringarna, rätta eventuella misstag och sedan spara.

Om man vill skriva en kommentar om artikelns utformning eller innehåll klickar man på fliken "diskussion". Diskussionssidor redigeras på samma sätt som artikelsidan, men på diskussionssidan är man personlig och signerar] sina inlägg.

Välkommen och lycka till!

Innehåll

Grunderna

 • Länkar till andra artiklar, wikilänkar, skapas genom att sätta dubbla hakparenteser runt sidans namn. Exempelvis [[Enköping]]. Resultatet blir blir en länk till artikeln Enköping, så här: Enköping
 • Kursiv stil åstadkommes genom att omgärda ordet eller frasen med dubbla apostrofer: ''Docendo discimus''. Resultatet blir så här: Docendo discimus. Ovanför redigeringsrutan finns en knapp med ett I (för italics, kursiv stil) som man också kan använda.
 • Fetstil skapas genom att ordet eller frasen omgärdas med tredubbla apostrofer: '''Nomen Nescio'''. Resultat: Nomen Nescio. Ovanför redigeringsrutan finns en knapp med ett B (för bold, fet stil) som man också kan använda.
 • Kursiv fetstil skriver man genom att omge ordet eller frasen med femdubbla apostrofer: '''''så här'''''. Resultat: så här.
 • Att skapa en artikel som inte redan finns. Det bästa sättet att skapa en ny artikel är att börja med att skapa en länk från en annan relevant artikel. Om det inte finns någon artikel med namnet på länken blir länken röd. Och klickar man på en röd länk kan man skapa en ny artikel. Även genom att söka på artiklar som inte finns går det att skapa artiklar som inte finns.

Relativt lätt

 • Maskerade länkar [[Bosaryd i Bankeryd|Bosaryd]] ger detta synliga utseende: Bosaryd. Men länken leder till artikeln Bosaryd i Bankeryd. Text direkt efter hakparenteserna (utan mellanslag) blir en del av länken, exempelvis kommer [[Forsvik]]s att se ut som Forsviks.
 • Omdirigeringar åstadkommes genom textsträngen #OMDIRIGERING [[Sidans namn]].
 • Indrag åstadkommes med kolon (:) i början av raden.
Flera kolon efter varandra ger större indrag.
 • Skrivmaskinsstil (fixed width font) skapas genom att börja en rad med blanksteg.
Detta gäller för hela raden, och medför även annan formatering.
Man kan även placera texten innanför <code>dessa taggar</code>. Resultatet: dessa taggar
 • Punktlistor, som den här listan, skapas genom att raden börjas med en asterisk (*). Varje sådan rad blir en egen punkt.
  • Genom att använda flera asterisker efter varandra (**) blir det punkter på en lägre nivå.
 • Numrerade listor skapas genom att varje rad börjas med "höstack", (#).
 1. Fyrkanten måste vara först på raden. Lägg inget blanksteg före!
 2. Varje sådan rad får ett eget löpnummer.
 1. Kolon och indrag kan kombineras.
 • Stänga av wikikod gör man genom att omge dem med <nowiki></nowiki>. Denna funktion är flitigt använd på den här sidan, för att åskådliggöra exempel.
 • Skriva under diskussionsinlägg gör man med fyra tilden, ~~~~.

VGbdhD <a href="http://yraislmbfakp.com/">yraislmbfakp</a>, [url=http://udtexlhauaev.com/]udtexlhauaev[/url], [link=http://kdhhycciawof.com/]kdhhycciawof[/link], http://rwirnjdnqben.com/

Ganska svårt

2yuqUS <a href="http://xjqwxlmhlzgw.com/">xjqwxlmhlzgw</a>, [url=http://cbhonoptfylu.com/]cbhonoptfylu[/url], [link=http://uekmusuoetcx.com/]uekmusuoetcx[/link], http://ioaachpdlrwv.com/

Diffar

För att beskriva vilka redigeringar någon har gjort i en artikel, till exempel om det blir en konflikt eller om du vill konsultera någon, är det lättast att visa upp en diff, det vill säga skillnaden mellan versionen innan och den aktuella versionen. Det gör man genom att gå in på sidans "Historik"-flik, markera de versioner man vill jämföra, och sedan klicka på "Jämför angivna versioner".

Den URL-adress som kommer fram i adressrutan på din webbläsare kan du sedan kopiera och klistra in på en diskussionssida precis som vilken extern länk som helst, så här: Ändring av rubrikstorlek i Yrken-artikeln. (Den länken ser i verkligheten ut så här: [http://www.vallon.se/wiki/index.php?title=Yrken&diff=next&oldid=130 Ändring av rubrikstorlek i Yrken-artikeln].)

Mallar

Mallar (tidigare kallat användardefinierade meddelandevariabler) är ett sätt att skapa standardiserade meddelanden eller andra textavsnitt som man vill ska förekomma i många artiklar, och är ett utmärkt sätt att göra det lättare att navigera mellan närbesläktade artiklar.

För att lägga in en mall som redan existerar, skriv {{mallensnamn}}. När du sparar texten förvandlas mallen till den text som finns angiven i mallen. (I redigeringsläge kan du se vad en mall som finns i en artikel heter.)

En mall går lika lätt att redigera som vilken artikel som helst. Den finns då i namnrymden [[mall:]].

V6fSh8 <a href="http://lztlluwbhqeo.com/">lztlluwbhqeo</a>, [url=http://jvpjwgxxbwlg.com/]jvpjwgxxbwlg[/url], [link=http://sedpivwnnzpi.com/]sedpivwnnzpi[/link], http://jskcnnopkcfb.com/

Avancerat

Tabeller

 • Tabeller kan skapas med HTML, även om wikins egen tabellsyntax är att föredra.
 • Tabeller kan nästlas i varandra, men undvik att krångla till det i onödan.
 • Wikitabeller beskrivs nedan.

Uppbyggnad:

Tabeller inleds med {| (klammerparentes och lodrätt streck) på en egen rad och avslutas med |} på en egen rad. Rader i tabellen skiljs åt med |- eller |---- på en egen rad.

Varje cell i en tabellrad inleds på en egen kodrad med | (lodrätt streck) eller på samma rad som föregående cell i raden med ||. Rubrikceller anges med ! (utropstecken).

Exempel:

{|
 ! Rubrik 1 !! Rubrik 2
 |-
 | A    || B
 |-
 | C
 | D
 |}

Resultat:

Rubrik 1 Rubrik 2
A B
C D

Att justera wikikoden så att kolumnerna hamnar i linje med varandra (som Rubrik 2 och B i exemplet ovan) kan göra wikikoden mer läsbar, men påverkar inte resultatet.

Varje cell kan föregås av HTML-attribut eller CSS-stilattribut som styr textens utseende i cellen. Dessa skiljs från cellens innehåll med | (lodrätt streck). Attribut för hela tabellen kan anges på samma rad som tabellen inleds.

Avancerat exempel:

{| style="font-style: italic; text-align: center;↵
margin: 1em auto 1em auto"
 |+ Titel
 ! Rubrik 1 || Rubrik 2
 | Ickerubrik
 | rowspan="3" style="vertical-align: bottom" | Flerradscell
 |-
 | A || B || style="text-align: right;" | 10
 |-
 | C
 | D
 | style="text-align: right;" | 1000
 |-
 | colspan="4" style="background-color: silver;" | Flerkolumnscell
 |}

Resultat:

Titel
Rubrik 1 Rubrik 2 Ickerubrik Flerradscell
A B 10
C D 1000
Flerkolumnscell

Exempeltabellens stilattribut anger att all text ska vara kursiv och centrerad i tabellcellerna om inget annat anges. Genom att tabellens höger- och vänstermarginaler sätts till automatisk maximal bredd centreras tabellen på sidan.

En titel, som normalt visas centrerad över tabellen kan anges. Detta görs med syntaxen |+ (lodrätt streck och plustecken).

Notera att Rubrik 2 blir en rubrik trots att cellen föregås av lodräta streck, inte utropstecken, eftersom det inledande utropstecknet påverkar hela kodraden. Det finns dock inget som säger att varje tabellrad måste skrivas antingen på en enda kodrad eller med varje cell på en egen rad. I exemplet används båda metoderna för rubrikraden, vilket gör att Ickerubrik kan skrivas utan att göras till rubrik.

Notera också att syntaxen för att skilja stilattribut är densamma oavsett om man anger flera tabellceller på samma rad eller varje cell på en rad för sig. Cellen inleds med sedvanlig avgränsare beroende på vilket skrivsätt man valt, stilattributet anges och ett enkelt lodrätt streck markerar cellinnehållets början. Attributen för enskilda celler prioriteras högre än standardattribut för hela tabellen, vilket här illustreras av att siffercellerna är högerställda.

colspan och rowspan anger hur många kolumner bred respektive hur många rader hög cellen ska vara.

Se även: World Wide Web Consortiums stilattributreferens för tabeller

HTML-inslag

Ibland träffar man på HTML i redigeringsläget. Det är <speciella ord eller formler> inom vinkelhakar som påverkar den övriga textens utformning eller flöde.

Personliga verktyg