Bosaryd i Bankeryd

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Bankeryd socken i Jönköpings län. Kartposition N: 6415634 O: 1396098.

Äldsta skriftliga belägg 1386, donation till Vadstena kloster.

Ägare I Gustav Wasas skatteregister 1571 betecknas Bosaryd KMT-eget-Gustav Wasa med Anders i Bosaryd som brukare.

Ur skriften Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, kan hämtas,

Abalienationer

Georg Fleetwood 1651 14 november Bosaryd (fm 3/4 mt) såldes 1679 (3:e uppbud) av Anna Christina Fleetwood till faktorn Lars Billing (död 1679) och ehuru säljarens broder Gustav Fleetwood bestred hennes äganderätt och ville frånkänna henne kompetens till försäljningen, fick Billing fasta samma år 24/3. Egendomen innehades vid sekelskiftet av hans änka Catharina Persdotter, hon blev omgift med faktorn Anders Meijer som på sina styvbarns vägnar 1708 20 mars för 166 dsm, sålde gården till prostinnan Christina Billing.

Domboken, lagfartshandlingar med mera

1708 20 mars 1/3 del av Frälsehemmanet Bosaryd i Bankeryds socken som Factoren Högacktad Anders Maijer uppå sine Stiufbarns wägnar den 20 Martii 1708 försålt till Probstinnan frun Christina Ribbing för 166 Daler 21 2/3 Silvermynt, sampt dheras hafwande Rättighet emot 75 Dlr Smt uthi hemmanet Klerebo upbindes.

1721 14 januari Borgmästaren Högakt Hr Magn Höök säljer till Christina Ribbing 1/3 av frälsehemmanet Bosaryd.

1744 3 april Fendricken Carl Mellin och dhes fru Catharina Swahn säljer frälsehemmanet Bosaryd 3/4dingar med därtill hörande sågqwarn för 1500 Daler Silvermynt till Friherrinnan och Presidentskan Högwälb fru Helena Ehrenbielke

1757 22 oktober Vi Giermund Abraham Falkengren och Ingeborg Ehrencrona försälja till Hofrätts Cammereraren Hr Carl Friedrik Hiertstedt Bosaryd 1 förm till 3/4 samt Bosaryd Sågqvarn med alla på ägorna belägna torp och tillhörigheter.

1763 28 augusti Jag Gabriel Tobias Gabrielsson med mera hustru försäljer till Capitainen Carl Soop frälsehemmanet 1/2 mtl Bosared beläget i Bankeryd socken.

1764 4 mars Paul Heine och A Beata Hjertstedt säljer till Carl Soop, dess fru och arfwingar 1/4 Bosaryd

1791 2 februari Gustav Soop som tilhandlat sig frälsesågen, Bosaryds såg kallad, av sina föräldrar, Skjänker och gifwer denna såg till sin broder Lieutnanten Åke Soop.

1791 21 november Jag Babba Dorothea Edenhjelm säljer till Borgmästaren Johan Fredrik Lorange frälsehemmanet Bosaryd 3/4 dels mantal.

1806 31 december Änkan Beata Br Lorange säljer till Amiralitets Lietnanten Johan Gustaf Hebbe och dess hustru Elisabeh Beata Tomalini Bosaryd 3/4 mantal.

1809 7 september Johan G Hebbe säljer till Färgeri Fabriqueren Johan Sundell frälsehammanet Bosaryd af 3/4 mantal.

1866 14 mars Till J A Ljunggren på Sjövik försäljer jag mitt egande 1 till 3/4 förmedlat mantal Bosaryd, N Björkman.

1822 12 november Enligt upprättat testamente skulle Bosaryd tillfalla gesällen Nils Bror Björkman.

1871 23 oktober Possessionaten M Möller inropar Bosaryd 3/4 mantal frälse på auktion efter J A Ljunggrens konkurs.

1872 15 maj M Möller säljer till Enkefru Carolina Wallén.

1875 1 november Säljer Karolina Vallén till lantbrukare L P Svensson 3/4 del förmedlat frälse Bosaryd.

1903 14 mars Dödsboet efter Lars Petter Svensson säljer Bosaryd till lantbrukaren Felix Andersson och hans hustru Ida Ottilia Svensson.

Innehåll

Fornminnen

Bosaryd är den gård i Bankeryds socken som har flest lämningar från äldre tid. Uppe i gårdens norra del, socknens nordvästra finns ett antal gravplatser från stenåldern, såsom domarringar, resta stenar, rektangulär stensättning, dessutom finns gropar och gamla färdvägar med mera.

Virke till kyrkbygget I kapitlet om Bankeryds kyrka kan man läsa hur det kom sig att virket till kyrkbygget kom att levereras från Bosaryds skogar.

Torp

Backstugor

Andra byggnader på gården

Personliga verktyg