Kämparp i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp socken: Karta.

Äldre jordeböcker. Kemparp. Förleden är fornsvenska mansnamnet Kämpe.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Kämparp, 1/8 mantal skatte. Hemmanet skatteköptes 1632. År 1651 kom det i Bengt Ribbings händer. Joen, född 1587, nämndes 1667. Kämparp possiderades 1677 av Arvid Ribbing. Fru Anna Ribbing. Fru Anna Sperling cederade år 1688 hemmanet till kronan för oköpta räntorna av B Ribbings köpegods. Kapten Hans Erlandsson Lilljegranat (nämnd 1693) var utgången härifrån. 1764 var Arved Larsson, född 25 mars 1710, hemmanets innehavare. År 1817 brann mangårdens tvåvånings hus ned, vilken då beboddes av klockare Hagström. 1819 är det antecknat som "dragon argument nummer 72, Jönköpings kompani".

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika


Backstugor

Personliga verktyg