Klerebo i Bankeryd

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Bankeryd socken i Jönköpings län, karta.

Klerebo gård 1/4 mantal frälse med tillhörande tullmjölkvarn.


Ägare

22 september 1679, Beviljade salige Factor (Lars) Billings strebhus fasta på 1/4 mantal frälsehemmande Klerebo i Bankeryd, sålt av General Major Herr Hans Isac Ridderhielm för 300 daler silvermynt.

3 februari 1732, Frälsehemmanet Klerebo 1/4 mantal utom skattelagd qvarn derunder, som Häradshövdingen Herr Ferdinand Flach den 5 juni 1731 för 400 daler silvermynt försålt till Landshövding Herr Baron Erich Ehrencrona. Uppbjudes 2:dra gången.

26 april 1773, Paul Hindric Moberg och hans hustru Anna Beata Hiertstedt säljer till sin svåger Hovrätts kanslisten Nils Hiertstedt för 3.650 riksdaler silvermynt att tillträdas den 14 mars 1773.

10 maj 1774, Denne avstår Klerebo till Frälse inspectoren på Attarp Pehr Lindberg den 19 maj 1774 emot bytesbrev hälften av 1/2 mantal Huseby Rebbegård och hälften av 1/8 mantal i krono skatte Lilla Boafall i Wista Härad och en del mark i Gränna socken.

25 juli 1795, Pehr Lindberg och hans hustru säljer till Hofrättsrådet Pehr Arnell, som skedde i Flasarp den 25 juli 1795, för 866 riksdaler 32 shilling Specie.

22 augusti 1800, Johannes Larsson säljer till Gästgivaren i Nissaryd, Samuel Broman för 1.666 riksdaler 32 shilling Riksgäld, den 22 augusti 1800.

28 februari 1821, Arvskifte den 28 februari 1821 efter Samuel Broman, varvid sonen Jöns Peter Broman övertog gården.

30 december 1845, Jöns Peter Broman och hans hustru Elisabeth Brolin säljer till FSM Anders Johan Granberg och hans hustru Johanna Wetterholm och Anders Gustafsson och hans hustru Susanna Ljung den 30 december för 3.333 riksdaler 16 shilling Banco, att tillträdas den 1 april 1846.

26 februari 1850, Anders Gustafsson och Anders J Granberg och deras hustrur säljer gården till Johannes Petersson och hans hustru Sara Stina Nyman att tillträdas den 1 april 1850 för 4.833 riksdaler 16 shilling Banco.

29 november 1856, Johannes Petersson och hans hustru säljer till ägaren av Attarps säteri, Niklas Lundberg och hans hustru Charlotta för 6.000 riksdaler Banco (= 9.000 riksdaler rmt). Han avled inom kort och därför fattades i änkans och arvingarnas namn.

30 oktober 1865, Viktor Andersson och hans hustru på Attarp säljer till lantbrukare Gustaf Larsson från Habo och hans hustru Kristina Johansdotter för 12.000 riksdaler rmt den 30 oktober 1865.

9 april 1867, Gustaf Larsson Säljer gården till sin son Per Gustafsson och hans hustru Christina Andersdotter från Nybroqvarn i Habo att tillträda den 24 oktober 1867 för 13.000 riksdaler rmt inklusive inventarier.

7 februari 1871, Per Gustafsson överlåter till sin bror Anders Gustaf Gustafsson och hans hustru Beata Isaksdotter till samma pris. Ingaryd den 7 februari 1871.

30 augusti 1873, A G Gustafsson och hans hustru säljer till sina svågrar Victor Carlsson och hans hustru, systern Carolina Gustafsdotter samt Per Johan Andersson och hans hustru, systern Anna Christina Gustafsdotter för 16.000 riksdaler rmt. Sjöåkra den 30 augusti 1873.

Backstugor

Andra byggnader på gårdenPersonliga verktyg