Pohlastugan under Ammarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Sörängen - Pohlastugan backstuga under Ammarp: Kartposition N: 6410370 O: 1411660.

En annan stuga med namnet Sörängen uppfördes år 1903, ett hundra meter nordost om där den tidigare Sörängen stått. Stugan hade förut haft sin plats på Slögestorps marker. Det var soldaten Anders Snygg som hade byggt huset då han fick avsked från militärlivet.

Hans yngste son, August Pohl, som också han var soldat, övertog byggnaden och lät flytta fram den till Ammarp år 1903. August hade nyligen blivit ledig från sin knekttjänst och nu började han försörja sig och familjen som skomakare.

Hans son Anders Pohl övertog stugan efter föräldrarna. Även han var skomakare. Äldre minnesgoda hakarpsbor kommer ihåg honom som orgeltrampare i Hakarps kyrka.

Efter Anders Pohls död inlöstes stugan av ägaren till Ammarp, efter som den stod på ofri grund. I våra dagar går Sörängen under benämningen Pohlstugan. Ägare är Hedvig Linstam och Tomas Wesslund.

av Ragnar Karlsmo i 1992 års Hakarps Krönika.Personliga verktyg