Ammarp i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp: Karta.

Denna form förekommer redan i 1542 års jordebok och är förhärskande även i de följande med undantag för år 1543: Ammatorp, 1546: Åmarp, 1549: Ånnarp och 1559: Amatorp. Förleden är troligen fonsvensk genitiv av mansnamnet Amme, en kortform till Amind eller Ambjörn (liksom Olle till Olof, Fille till Filip och så vidare).

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Ammarp 3/8 mantal frälse. I Älvsborgs lösen är det upptaget såsom "hallna kiörkiohemman". Skogen mellan gården och Hökhult delades 1617. År 1652 var hemmanet donerat till enskild tjänare för livstiden. 1667 kom det i händerna på Israel Ridderhjelm. Åren närmast före 1684 bodde Gabriel Wetterberg på gården. Den 7 juli 1692 tillbytte sig G. Qveckfelt hemmanet av kronan. Han sålde det emellertid snart till assessor P. Humle. År 1703 ingår det i arvet efter Nils Hägerflycht. Omkring 1764 brukas 3/16-delar av Olov Svensson, född 21 december 1712, och 3/16-delar av Lars Nilsson, född 15 november 1727.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.


Innehåll

Backstugor

Torp

Boende på gården

Nämnda 1690, 1693, 1706

Peder var fadder 1690, 1693.

  • Mannen Hans Ericsson
  • hustru Kierstin Ingmarsdotter
  • son Peder 4 juli 1693


  • Danneman Sven Persson
  • hustru Kerstin Persdotter
  • son Måns 5 februari 1728Familjen flyttade till Kikstorp.
Personliga verktyg