Råmarp i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp socken i Jönköpings län: Karta.

1543: Råmmarp, 1549: Råmearp, 1554: Romarp, 1630: Rommnarp, 1642: Råmmarp, 1665: Rommarp, 1665 Råmmarp, 1680: Råmmenarp, 1676 Råmmenarp. Förleden är möjligen fornsvenska mansnamnet Romund eller en forkortning därav. Jämför Rommeled socken i Flundre härad, Älvsborgs län, i vilket förleden utgöres av detta namn.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Gården Stora Råmmarp har i gångna tider varit militärboställe. Underofficerare av olika grader har haft gården som löneboställe; mestadels har det varit fanjunkare eller förare som bott på gården. Under de tider då ingen officer var bosatt på gården kunde denna vara utarrenderad till någon jordbrukare - ett förhållande som tillämpades en hel del beträffande Råmmarp. Efter 1833 har ingen yrkesmilitär varit boende på gården. Stora Råmmarp låg i Hakarps socken medan gården Lilla Råmmarp hörde till Skärstad socken.

av Ragnar Karlsmo

Råmarp, 1/2 mantal krono. År 1543 skall det vara upptaget som Eskilstunagods (klostrets gods). I Älvsborgs lösen är det antecknat såsom kungligt Majestäts arv och eget. År 1590 står hertig Carl som gårdens ägare. 1628 är det infört under beteckningen: "köpt efter tingsberättelse av Israel Ridderhjelm". 1710 bor där sergeant Oluf Svala och hans hustru Regina Larsdotter. År 1778 är ägaren Per Nilsson. 1804 bor fru Ulrika Charlotta Mobäck där. År 1819 är det bestämt "infanteriförarboställe".

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.


Backstugor

Torp

Andra byggnader på gården

Personliga verktyg