Stensholm i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp socken: Karta.

Stensholm säteri, 3 mantal frälse. Denna gårds anor sträcker sig långt tillbaka i tiden. Fru Hanna Friberg har i Norra Smålands Fornminnesförenings meddelanden ägnat gården en omsorgsfull skildring, till vilken jag hänvisar. Den kallas i äldsta tider Raedishella eller Rädzla. Sedan urminnes tider har den varit säteri. Sätesbyggningen har fordom legat på en holme, där en källare av tegelsten omnämnes år 1636 såsom räst av den gamla sätesbyggningen. I fråga om ägarna har greve S af Ugglas gjort en ganska grundlig utredning i "Husqvarna". Jag anser mig inte hör böra inlåta mig på denna sak. Från Stensholm har Huskvarna Södergård blivit utbruten. Numera ägs och brukas gården av riksdagsmannen, kommendören, RNOK, K J Gustafsson och torde med skäl kunna räknas till traktens mönstergårdar.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.


Backstugor

Torp

Andra byggnader på gården

Personliga verktyg