Stibbarp i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp socken: Karta.

1544: Stebbarp, 1556: Stibarp, 1559: Stibatorp, 1561: Stebarp. Förleden är genitiv av ett kortnamn Stibbe (till Stigbjörn ?).

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

1 mantal skatte. Redan 1346 omtalas, att "Stybbatorp" av Anund Dansson såldes till Bonde Jonsson för 40 marker kontante pgr. och 20 marker i större boskap. Med köpet följde rätt att på säljarens skog, "Aldynskog vid Humblarum", fritt släppa så många många svin, som köparen kunde vinterföda på ovannämnda gård. Handlingen är undertecknad av bland annat prästen Ulvari, vars sigill visar en hand över en kalk. Denne präst kan möjligen ha varit anställd i Sanda församling. I jordeboken 1543 nämnes ett torp till "Stibarp, krono". Från 1631 ägdes hemmanet av Reinhold och Bernhard Lieven. Dessa herrars svåger, överstelöjtnant Hans Baltzar von Rappholtz, född 1684 och död 4 november 1774, köpte 1677 Stibbarp och 1/4 mantal krono Hökhult till säteri, bebyggde själv det förstnämnda och bodde där. Som gammalt militiehemman blev Stibbarp reducerat 1682, men förlänades följande år till Bernhard Lieven "i behaglig tid" och 1698 genom K. Brev till Christina Lieven. Kartlagt av Montelius 1902. (Här bodde omkring 1690, borraren Sven Persson Beensköld och hans hustru Maria Jonsdotter, son Johan, född 1691).

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.


Backstugor

Personliga verktyg