Svineryd i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp socken: Karta.

1542: Swinaridtt, 1544: Swinered, 1600 (tiondelängd): Swinarijdt. Förleden är sannolikt genitiv pluralis av fornsvenska svin. Betydelsen av Swinaridth skulle då vara "svinröjning", "röjning, där svin släpps på bete". Svinuppfödning tillgick under medeltiden på annat sätt än i våra dagar.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Svineryd, 1/2 mantal frälse, hörde 1543 till fru Ebba Vases gods. Angående ägarna hänvisas till Smedstorps historia. I mitten av 1600-talet tillhörde det Georg Gyllenstjerna. En syn beslöts skulle hållas där 1681. Då ägdes hemmanet av fru Sofia Skytte. 1702 tillhörde gården Georg Gyllenstjernas arvingar. 1764 ägdes hälften av Lars Persson, född den 22 oktober 1705, och hälften av Nils Jonsson, född den 22 januari 1733. 1792 är som ägare antecknade: Nils Larsson och Lars Johansson.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.


Backstugor

Andra byggnader på gården

Personliga verktyg