Tillman

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Under 1600-talet var smältare det i särklass vanligaste yrkesvalet för släkten Tillman. Senare ägnade de sig åt hantverk och andra yrken och kom till bland annat Stockholm från de uppländska bruken där man tidigare varit samlad.

Ny och uppdaterad upplaga, utarbetad av Jan Olsson, finns nu även om Tillman över ättlingar till Nicolas Tillman fram till omkring 1890. Ca 160 familjetabeller med person o ortsregister på totalt 88 A4-sidor.

Pris 100 kronor inkl porto. Beställes genom Sällskapet Vallonättlingar (Plusgiro 15 73 47-6). Ange Tillman-häftet på talongen.

Huvudman för släkten: Jan Olsson, Sörgården 151, 186 38 Vallentuna, 08-511 786 72

Personliga verktyg