Vallonbruk

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Med vallonbruk menar vi här i första hand bruk där man använt vallonsmidet som produktionsmetod, men även bruksorter där vallonsläkter varit dominerande för ortens utveckling och samhällsliv eller där ett antal vallonsläkter funnits under längre tid. Det finns omfattande litteratur om vallonbruk. Bl.a. "Boken om Bergslagen" innehåller en hel del sammanfattande information, varifrån en del är hämtat i denna text.

I kronans regi och under överinseende av den i Sverige boende holländaren Welam de Wijk inleddes på 1580-talet en omfattande utbyggnad av de norduppländska bruk som var beroende av Dannemora gruva för sin malm. Bland vallonbruk i Uppland kan nämnas (se även hemsidan hos Vallonbruk Uppland) Bennebol, Berkinge, Edsbro, Forsbol, Forsmark, Gimo, Harg, Hillebola, Karlholm, Lövstabruk, Rånäs, Skebobruk, Strömsberg, Söderfors, Tobo, Ullfors, Vattholma, Vällnora, Västland, Älvkarleö, Österbybruk.

I Östergötland och södra landet i övrigt kan nämnas Ankarsrum, Finspång, Godegård, Överum, m.fl.

Längre norrut i Sverige kan nämnas Galtström, Gysinge, Strömbacka, Kengis.

En del valloner flyttade vidare till Finland. Där kan nämnas bruksorter som t.ex. Svartå, Antskog, Billnäs, Fagervik och Fiskars.

Personliga verktyg