Stampen under Bosaryd

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Stampen backstuga under Bosaryd, stolpskyltat [47], kartposition N: 6416815 O: 1396667. Lämningar finns efter dammfäste men ej efter bebyggelsen. Stugan och stampen var belägna vid Domneån strax nedströms vägbron och intill torpet Åtorp. Stampen fungerade från början som en vadmalsstamp men blev senare till benstamp. Bönderna lämnade ben från slakten för att stampas till mjöl, vilket sedan spreds som gödning på åkrarna.


Boende i stugan

1811-1828

Stampare Jonas Engberg 29 mars 1777

hustru Brita Jönsdotter 10 december 1771

Jonas var född i Sandseryd socken och Brita i Lekeryd socken. De inflyttade 1811, okänt varifrån, och utflyttade år 1828 till Lekeryd socken.


1828-1843

Torpare Johannes Gabrielsson 22 maj 1797

hustru Lena Stina Henriksdotter 19 mars 1798

son Pehr Johan 7 augusti 1829

dotter Matilda 1 februari 1831

dotter Lotta 13 januari 1833

son August 25 juni 1835

dotter Elisabet 6 mars 1838

Johannes var född i Habo socken och Lena Stina i Hakarp socken. Han inflyttade 1821 från Nyarp socken och hon 1828 från Hakarp socken. Barnen föddes här på Stampen. Familjen flyttar 1843 till Åtorp under Bosaryd gård.


1840-1840

Gifte drängen Anders Andersson 27 november 1812

hustru Johanna Magnusdotter 17 februari 1808

dotter Gustava Helena Katarina 24 juni 1840

Anders var född i Sandseryd socken och Johanna i Habo socken. De gifter sig den 3 juni 1840. Kommer inflyttande 1840 och föder barnet Gustava och utflyttar samma år till okänd plats.


Tabellen sammanställd av Nils LundqvistPersonliga verktyg