Dalskog i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Dalskog gård

By i Hakarp socken i Jönköpings län, Karta.

Kallades förr för Raten, men heter numera Dalskog. Jönköpings stads tänkebok 1490 Mons i Ratada, 1496 Mons i Ratida, 1510 Peder i Rathadha. Jordeboken 1543 Lit. A Ratan, Lit. D Ratha, 1544 Ratta, 1549 Rattann, 1552 Ratan, 1554 Rathenn, 1556 John i Rattanne, 1559 Ratan, 1563 Rattan, 1600 Rathen, 1612 Rathenn, 1642 Raaten, 1665-1790 ff Raten. Gårdens nuvarande namn är Dalskog, men äldre personer i socknen använder ännu det gamla namnet. Ordet uttalas med slutet a och grav accent.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Byn Raten bestod i gamla tider av tre gårdar: Uppgården eller Backgården, Hulugården och Södergården. Kyrkoherde Lilliander har inte alltid angett vilken Ratengård han avser i sina noteringar. Ofta har han bara skrivit Raten, utan att ange vilken gård han menar.

av Ragnar Karlsmo

Dalskog, 1 3/4 mantal frälse, består av tre hemmansdelar. De nämns: Södergården, Hulugården och Backe- eller Uppgården. År 1543 hör två av dem till ägaren Vinstorp Grip och det återstående till Hans Claesson Kyle. År 1580 tillhör de två gårdarna Erik Gyllenstjerna, son till Marine Grip, gift med Hans Claessons syster, Ingrid, och det tredje Per Bagge. År 1627 ligger de två under Skålabro, vars ägare, K. Gyllenhjelm, var gift med Kristina Ribbing, dotterdotter till E Gyllenstjerna. År 1640 hör de två under Klämmestorp och är den tredje fru Karin Strangs, systerdotter till Per Bagge och gift med Lindorm Stråhle. Hennes hemman har 1651 övergått i en systers till deras måg, Jöns Rosenbjelke, jungfru Elisabet Rosenbjelke, ägo, som år 1655 ägde ett hemman i Raten. Vid sekelskiftet är alla tre hemmansdelarna Nils Hägerflychts utfrälse. År 1703 äges Backgården av Gustav Bonde. År 1764 brukas Södergårdens två fjärdedelar av Daniel Johansson, född den 22 april 1702, och Måns Svensson, född den 5 februari 1728, Hulugårdens av Per Larsson, född den 22 juni 1697, och Per Månsson, född 1725, samt Uppgårdens tre fjärdedelar av: Johan Persson, född den 1 januari 1715, Nils Månsson, född den 21 september 1712, och Måns Johansson, född den 9 april 1725. 1860-1865 äger organisten Pettersson i Bogla hela Raten. Nuvarande ägare Salomon Gustafsson.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.


Innehåll

Undergårdar

Backstugor

Torp

Andra byggnader på gården

Personliga verktyg