De Trij

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gusums bruk 1653 - 1988

1653: Vallonen Henrik de Try och hans svåger Hubert de Besche köper skattegården Gusum av löjtnanten Sven Thorsson och anlägger Gusums Bruk, ett järnbruk med masugn till ett styckegjuteri (= kanongjuteri). Sexton personer anställs, varav fyra valloner. Platsen är väl vald med tanke på vattenkraft, skog och handel det är bara 10 km till lastageplatsen längst inne i Valdemarsviken. Den första anläggningen är belägen vid en gren av Gusumsån, nedanför den plats som kallas Masugnskärret. 1655 grundar de Try Överums och Ankarsrums Bruk. 1661 upprättas ett mässingsbruk med trådhytta. Huvudsakligen tillverkas mässingstråd. Men även föremål av hamrad mässing, till exempel dopfunten i Ringarums kyrka, som skänks av makarna de Try år 1663. 1666 upphör järnbruket. 1668 får de Try tillstånd att uppföra ett brukskapell och anställa en präst. Kapellet förföll snart (ersattes 1731 av Gusums kyrka, då också bruksherrgården uppfördes). 1669 avlider de Try 69 år gammal och hans änka övertar ledningen. Hon flyttade sedan till Wittviks säteri 15 km sydost om Gusum där hon avlider 1679. Nu följer en tid med svåra ekonomiska problem för bruket och invecklade ägarförhållanden. En lång rad delägare och medintressenter passerar revy—Hans Clerk, Hindrich Steinhausen, Abraham Cronström och Abel Reenstierna.

Personliga verktyg