Fagerslätt i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp: Karta.

Fagerslätts gård, om ett halvt mantal, hörde under gamla tider till det stora Stensholmgodset. I mitten av 1800-talet friköptes gården från Stensholm, tillsammans med ytterligare ett markområde (Stensholm 1:81). Mangårdsbyggnaden för den "ursprungliga" gården Fagerslätt (Kartposition N 6408090 O 1410400) låg 150 meter öster om nuvarande "Ängaslätta", på den plats där Karl-Erik Friberg bor (Fagerslättsvägen 27).

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Fagerslätt, 1/2 mantal frälse, tillhörde 1543 Johan Turesson Tre Rosor. År 1580 hör gården till fru Cecilia till Haga, gift med herr Gustaf Johansson Tre Rosor. Från 1640 är hemmanet rå och rör under Stensholm. Från 1628 tillhörde det Nils Claessons arvingar. Enskilda tjänaren Måns Björnsson besitter det fritt 1651. Till gården hörde en kvarn, var på ägosyn 1636 begärdes av Jacob Skyttes gårdsfogde, Knut Hansson. I anledning av soldattorpets förflyttning till Brunnstorp blev ägorna avmätta av N Esping 1781. ("År 1660 begär Måns Björsson, fullmakt på Fru Annas vägnar, det Fru Karins fullmäktige må komparera att svara på en Crone-mjölqvarn, vilken Fru Anna menar vara henne tillhörig". Sven Ljunggren, född 1728, är antecknad här 1764).

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika


Backstugor

Torp

Andra byggnader på gården

Personliga verktyg