Hylletofta i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, före detta församling i Växjö stift, Sävsjö kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; Hylletofta ingår i Vrigstad-Hylletofta församling. Hylletofta är en mossrik och skogig höglandsbygd med odlingsmark och flertalet byar längs ett höjdstråk. Nära 90 fornlämningar är kända: spridda gravar från bronsålder till äldre järnålder (rösen, kvadratiska stensättningar, domarringar) samt tre gravfält, varav ett från yngre järnåldern. Den romanska absidkyrkan av sten från 1100-talets senare del förlängdes mot väster och försågs med torn 1783. I koret finns kalkmålningar från 1600-talets förra del. En portalrelief föreställande Sankt Mikael och en dopfunt från 1100-talet har bevarats liksom ett triumfkrucifix från 1300-talet. –Ortnamnet (1270-talet in Høltoptum) innehåller fornsvenska hyl 'fördjupning eller utvidgning i sjö eller vattendrag' och tomt.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Svenarum och Vrigstad, i öster: Sävsjö, och i norr: Bringetofta och Malmbäck.


Gårdar

Personliga verktyg