Kategori:Socknar

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken är i Norden ett lokalt geografiskt avgränsat, numera ickeadministrativt, område. Ordet kommer av det fornnordiska sokn, som är bildat till verbet søkia (söka). Oftast förklaras ordet med att invånarna i en socken sökte sig till samma kyrka. I Danmark och Norge är motsvarigheten sogn.

Sockenbegreppet kan dels åsyfta territoriet för en kyrksocken, dvs församling i Svenska kyrkan, dels en enhet för fastighetsredovisningen (jordebokssocken som infördes på 1500-talet eller 1900-talets jordregistersocken), dels territoriet för de borgerliga landskommuner som bildades vid kommunreformen 1863 i varje socken. Sockenindelningen för dessa tre ändamål har under historien uppvisat olikheter, vilket gav anledning till den så kallade oregelbundenhetskommitténs arbete 1882, vilket oftast resulterade i att kyrksocknarnas gränser blev styrande.

Svenska kyrkans församlingar hade fram till kommunreformen 1952 ungefär samma territoriella indelning som landskommunerna, och avvek sällan från jordregistersocknen, men har förändrats sedan dess i synnerhet i storstäderna. Fram till fastighetsdatareformen, som genomfördes 1976-1995, användes församlingen som fastighetsregisterområde. Därefter används kommunen som jordregisterområde.

På nyare kartor visas jordregistersocknen som socken, med de gränser som gällde vid fastighetsdatareformens genomförande.

Sidor i kategorin "Socknar"

Följande 200 sidor (av totalt 460) finns i denna kategori.

(föregående 200) (nästa 200)

A

B

D

E

E forts.

F

G

H

H forts.

I

J

K

(föregående 200) (nästa 200)
Personliga verktyg