Malmbäck i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Nässjö kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 1.639 invånare (2006). Malmbäck är en kuperad, mossrik och glesbebyggd skogsbygd. Cirka 70 fornlämningar är kända. Nästan alla är rösen och röseliknande stensättningar, ofta kvadratiska, härrörande från bronsålder och äldre järnålder. Nuvarande bygd är äldst medeltida. Den nyklassicistiska stenkyrkan invigdes 1828 med användande av dess 1817 brunna medeltida föregångares nordvägg och sakristia. Det smalare koret tillkom 1908. –Ortnamnet (1292 de Malbæc) innehåller sannolikt ordet mal 'grovt grus', 'småsten (vid vatten)' och bäck, väl åsyftande den förbiflytande bäcken. Skrivningar med -m- uppträder först på 1400-talet.

Malmbäck tätort i Nässjö kommun, norra Småland (Jönköpings län), 20 km sydväst om Nässjö; 1.016 invånare (2006). Malmbäck har gamla traditioner inom möbel- och träbranschen. Numera finns viss tillverkning kvar, men en stor del av den förvärvsarbetande befolkningen pendlar till Nässjö, Forserum eller Bodafors.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Ödestugu, i söder: Svenarum och Hylletofta, i öster: Bringetofta och Almesåkra, och i norr: Barkeryd, Forserum och Öggestorp.


Gårdar

Personliga verktyg