Forserum i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Nässjö kommun, Jönköpings län, Småland (Jönköpings län), Tveta härad; 2.351 invånare (2006). Forserum är en starkt kuperad och mossrik skogs- och höglandsbygd. Cirka 130 fornlämningar är kända. Med undantag av en stenåldersboplats och några rösen av bronsålderstyp utgörs de uteslutande av den äldre järnålderns gravtyper (kvadratiska och runda stensättningar, domarringar och resta stenar). Dessa är i ett par fall samlade till gravfält men i regel utspridda. Nuvarande bygd härrör från medeltiden. Kyrkan av sten härrör från 1100-talets slut. De välbevarade medeltida takstolarna är öppna mot kyrkorummet. Kyrkan förlängdes mot öster med ett halvrunt kor 1781. Tornet från 1902 ombyggdes 1935. Altaruppsatsen är från 1690-talet och predikstolen från 1600-talets senare del. Ett krucifix från 1400-talet och dopfunten från cirka 1200 har bevarats. – Ortnamnet (1337 de parochia Forsarum) innehåller pluralform av fors, syftande på forsar i den bäck som runnit från mossen norr om bebyggelsen, och rum 'öppen plats'.

Forserum tätort i Nässjö kommun, 15 km nordväst om Nässjö; 1.982 (2006). Forserum, beläget vid riksväg 31, är en bostads- och industriort. Största arbetsgivare är dörrtillverkaren Swedoor AB.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Öggestorp och Ödestugu, i söder: Malmbäck, i öster: Barkeryd och i norr: Järsnäs och Lekeryd.


Gårdar

Personliga verktyg