Näshult i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, före detta församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län), Östra härad; 372 invånare (1993). Näshult, som sedan 2006 ingår i Nye, Näshult och Solberga församling, utgör en kuperad och glesbebyggd skogsbygd på höglandet. Ett tiotal fornlämningar är kända: fyra hällkistor från stenåldern och i övrigt rösegravar av bronsålderstyp. På Biskopsön finns en medeltida borgruin. Den spånklädda timmerkyrkan med tresidiga utbuktningar mitt på långväggarna byggdes 1732, varvid dess medeltida föregångares stensakristia behölls. Några plankor med fragment av medeltida målningar har bevarats. Takmålningarna är utförda 1765. Altarskåpet är ett högtstående arbete från 1490-talet. –Ortnamnet (1278 in parrochia Nessiohult), efter kyrkbyn, innehåller troligen det äldre namnet på Serarpasjön, *Nässjö, och hult 'liten skog'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Lemnhult, i söder: Åseda i Kronobergs län, i öster: Fagerhult och Viserum i Kalmar län, och i norr: Stenberga och Nye.


Gårdar

Personliga verktyg