Tofteryd i F län

Från Wiki
Version från den 25 juni 2009 kl. 16.29 av 90.231.214.90 (Diskussion)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Vaggeryd kommun, Småland (Jönköpings län), Östbo härad; 4.294 invånare (2006). Tofteryd består av småbruten höglandsterräng med två stråk av höjdbebyggelse på sidorna av den plana, skogbeväxta Lagandalen. Cirka 410 fornlämningar är kända. Tre hällkistor är från stenåldern och ett 30-tal gravrösen från bronsåldern. Flertalet ligger inom 20 gravfält från äldre järnåldern, dominerade av stenkretsar och resta stenar; lämningar från yngre järnåldern saknas. Kyrkan av sten med torn byggdes 18331835 med användande av den föregående romanska kyrkans norra mur. Ett krucifix från 1400-talet och en skulpterad romansk dopfunt från cirka 1200 har bevarats. –Ortnamnet (1290 Toptryth), övertaget från kyrkbyn, innehåller toft 'tomt' och ryd 'röjning', 'öppen plats'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Åker, i söder: Hagshult, i öster: Svenarum, och i norr: Byarum.


Gårdar

Personliga verktyg