Byarum i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län i Småland. Byarum, församling i Växjö stift, Vaggeryd kommun, Småland (Jönköpings län), Östbo härad; 5.631 invånare (2006). Byarum har höjdbebyggelse i två stråk kring sandslätt med skog i Lagadalens övre del. Här finns cirka 660 fornlämningar, förutom 100 bronsåldersrösen uteslutande gravar av äldre järnålderns typ (resta stenar, domarringar och andra stenkretsar, kvadratiska stensättningar med mera), flertalet på ett 30-tal gravfält. Spår av bebyggelse under yngre järnåldern saknas helt, och den nuvarande bygden är av medeltida ursprung. Kyrkan av sten härstammar till sina äldsta delar från cirka 1200 men har fått sin nyklassicistiska dräkt under 1700-talet: koret 1758, även gravkor för adelssläkten von Seth, korsarmarna 1766 och tornet 1786. Södra korsarmens portal har romanska kolonner, ditflyttade från en äldre portal. Fragment av medeltida kalkmålningar är bevarade. Godset Bratteborg blev säteri vid 1600-talets mitt. Den timrade karolinska huvudbyggnaden i en våning är byggd på 1720-talet och senare tillbyggd. I Byarum fanns en kortare tid ett nunnekloster av cisterciensorden. Detta upphörde när nunnorna kort tid efter 1222 flyttade till Sko i Uppland. I ortnamnet (1292 apud...Byarum) ingår möjligen byarum 'plats för äldre bebyggelse'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Bondstorp, i söder: Åker och Tofteryd, i öster: Svenarum och Ödestugu, och i norr: Barnarp och Månsarp.


Bruk

Gårdar

Personliga verktyg