Värnamo i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken och stad i Jönköpings län i Småland. Värnamo, församling i Växjö stift, Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), Östbo härad; 20.176 invånare (2006). Värnamo består av öppen dal- och strandbygd vid Vidöstern och Lagan, nu delvis tätbebyggd, omgiven av kuperad skogsbygd med byar i höjdlägen. Cirka 680 fornlämningar är bevarade och minst 100 borttagna. Några boplatser och två hällkistor är från stenåldern och talrika rösegravar, varav flera stora, från bronsåldern. Från järnåldern finns främst 30 gravfält, som till cirka 85% torde tillhöra den yngre delen, och ytterligare två är borttagna. En vikingatida runsten är bevarad. Vid Hindsekind finns en medeltida ruin. Korskyrkan av sten med torn byggdes 1874 efter Albert Törnqvists ritningar och ersatte en romansk, 1776 ombyggd stenkyrka. Interiören restaurerades 1964 efter Peter Celsings förslag. Lidnäs kapell byggdes 1963, Mariakyrkan 1977 och Sankt Johannes kyrka 1984. –Ortnamnet (12361238 in Warnnamo) innehåller fornsvenska værn 'värn', 'skans' och mo 'sandslätt'.

Värnamo kommun i Småland (Jönköpings län); 1.224 km2, 31.600 (1995), 32.718 (2006) invånare. Värnamo genomkorsas av Europaväg 4 och järnvägarna Halmstad–Nässjö och Göteborg–Kalmar/Karlskrona. Centralort är Värnamo.

Värnamo centralort i Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), 65 km söder om Jönköping; 18.469 invånare (2006). Värnamo, som ligger vid Europaväg 4 och Lagan strax norr om sjön Vidöstern, är ett service- och handelscentrum för länets sydvästra del. Staden har även en betydande industrinäring, bland annat gummifabrik och förpackningsindustrier. I Värnamo finns bland annat hembygds- och naturparken Apladalen samt Bruno Mathssonmuseet (möbelformgivaren och arkitekten föddes och verkade i Värnamo) och Smålands Konstarkiv. Staden har även folkhögskola.

Befolkning: Kommunen har haft ett stabilt befolkningsunderlag sedan början av 1960-talet. Den största ökningen skedde under 1960-talets första hälft, då invånarantalet steg med drygt 2.000 personer. Åren 19932003 var ökningen endast drygt 800 personer. Cirka 80% av befolkningen bor i tätorter och drygt 54% bor i centralorten.

Historia: Värnamo var redan under tidig medeltid centralort för Östbo härad, med ting och marknad. Till den senares betydelse bidrog avsaknaden av städer i västra Småland. Värnamo blev köping under Jönköping 1620 och självständig köping 1859. Järnvägsbyggen 18771902 mot bland annat Halmstad, Nässjö, Alvesta och Borås främjade dess industriella tillväxt, och 1920 erhölls stadsprivilegier. Under denna period ökade folkmängden från cirka 300 till 3.664. Värnamo landskommun införlivades 1947 med staden, vilket förstärkte en fortsatt dynamisk expansion; invånarantalet hade 1970 ökat till 16.789.


Bruk

Gårdar

Personliga verktyg