Valdshult i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Skara stift, Gislaved kommun, Småland (Jönköpings län), Mo härad; 129 invånare (2006). Valdshult är en starkt bruten skogsbygd med gles bebyggelse i höjdlägen. Ett röse och ett par domarringar, troligen från äldre järnåldern, är enda kända fornlämningarna. Kyrkan av trä med torn och smalare kor byggdes 19031905 efter Fritz Eckerts ritningar och ersatte en medeltida träkyrka. Från denna har bland annat bevarats ett triumfkrucifix från 1400-talet och predikstolen från 1717, målad 1769. –Ortnamnet (1540 y Walsholt) återgår troligen på ett *Valsiohult, innehållande ett sjönamn avseende Norra Vallsjön. Efterleden är hult 'liten skog'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Öreryd, i söder: Källeryd och Åsenhöga, och i norr: Stengårdshult.


Gårdar

Personliga verktyg