Mo härad

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Moaherath 1259. - Till grund för häradsnamnet ligger ordet mo, fornsvenska mor, antingen i den ursprungliga betydelsen 'sand' eller i den sekundära betydelsen 'barrskog på sandmark'. Häradets huvudbygd i Nissans övre dalgång kännetecknas av sandmo, och häradet är rikt på tallskog. Den fornsvenska förleden Moa- kan innehålla genitiv pluralis av fornsvenska mor eller genitiv av en därtill bildad plural inbyggarbeteckning, fornsvenska moar. En inbyggarbeteckning skulle snarast syfta på invånarna i bygden, men pluralis av mo kan likaväl avse en samlingsplats.


Mo härad, bestod av följande socknar:

Angerdshestra, Bottnaryd, Källeryd, Mulseryd, Norra Hestra, Norra Unnaryd, Stengårdshult, Valdshult, Åsenhöga och Öreryd

Personliga verktyg