Vissmålen i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp socken: Karta.

1600 Huissmålen, 1680 Hwissmåhlen. Förleden är troligen genitiv av mansnamnet Hvit, av adjektivet hviter, "vit"; -ts- har blivit -ss- liksom i många andra ord i dialekten; jämför till exempel (han) bits - (han) biss.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Wissmålen, 1/4 mantal frälse, omnämnes i jordeboken 1548. I slutet av 1500-talet ägdes det av en fru Clara. Därefter till 1641 av fru Anna Posse. Sedan var det i hennes farbror (eventuellt morbror) Hårds ägo. År 1675 tillhörde det Linnardt Svensson Bock, vilken samma år avyttrade det till Arvid Ribbing (fastat 1687). 1691 finner vi Petrus Humble som ägare. 1705 hör gården till Anders Oxhuvuds arv. Wissmålen berättas från början ha varit en kalvhage till Tokarp. Förste åboen lär ha varit Per Jakobsson, som emellertid blev bortdriven därifrån av Tokarpsbor. Han begynte då bygga på annat ställe. Jakob i Sekebo vittnade 1693, att, när han var en "ökaköring" om 8-10 år hölls syn mellan Wissmålen och Tokarp i HakarpTokarp. År 1693 omtalas, att "Mårten och hans far och farfar bott här". Johan Månsson, född 1646, är åboens, Sven, hustruns systerson. "jungfrufällan" omnämnes år 1705. År 1764 heter ägaren Sven Mårtensson, född den 28 juli 1713.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.


Backstugor

Torp

Personliga verktyg