Tokarp i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp socken: Karta.

Jönköpings stads tänkebok 1458: Tokatorp, jordebok 1542: Tokarp, 1544: Tokorp. Förleden är det fornsvenska mansnamnet Toke.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Stora Tokarp, 1 mantal skatte. Gården är upptagen som nummer 1 bland jordebokens för år 1542 upptagna skattehemman. År 1631 innehades den av Jöran Nilsson på kaptenskap. 1645 kom den i Isak Skyttes ägo. 1658 omnämndes Swen Jonsson kyrkospånare. 1677 hör den till Jakob Skyttes arvingar. Skatterätten såldes 1677 till Måns Christoffersson. Dennes söner, Johan och Gabriel, sålde 1696 hälften i gården till Jonas Granbeck, sedermera kyrkoherde i Urshult, vilken 1692 köpt andra halvparten av bokhållare Jonas Green, vars mor, Karin Jonsdotter, var hans faster. Kronobefallningsman Jonas Asperot bortbytte den 2 januari 1724 skatterusthållet Stora Tokarp mot Nystorp i Lommaryd socken till "Capitainen, välborne Herr Erich Georg Walderström, född 1689 och död 1730, och dess fru, välborna Maria Ridderståhle, född 1696 och död den 5 augusti 1731", Walderström var son till kyrkoherden i Näs, Georius Erici Browallius, född i Falun 1665 och död 1705, och hans hustru Ingrid Nilsdotter Knutsson. Hans farfar var kyrkoherden i Gagnef, Ericus Mattiae Browallius, född av Matz Jonsson i Browallen 1620 och död 1694, gift med Brita Göransson, död 1716. Fru Walderström var dotter till ägaren av Riddersberg, i Rogberga socken, cornetten Håkan Ridderståhle och hans hustru Christina Hornaeus, kyrkoherdedotter från Rogberga. Ridderståhles far var den rike jönköpingsborgaren, rådman Håkan Månsson Ståhle.

Ägare till Stora Tokarp blev, sedan kapten Walderströms sterbhus innehaft gården en tid, äldste sonen sedermera fältväbeln Lago Haqvin Walderström, född den 22 februari 1726 och död den 30 mars 1773. Han var gift första gången med Maria Aurora von Diedrichs, född den 17 januari 1720 och död den 29 maj 1770.

Han gifte sig andra gången med Maria Christina Handberg, född 1743, och kaptensdotter från Sörsjö vid Värnamo.

I sista äktenskapet föddes sonen Johan Reinhold den 29 mars 1773, furir, gift med Eva Maria Kempf, född den 1 januari 1769 som dotter till hovpredikanten, kontraktsprosten, teologie doktorn Carl Johan Kempf i Alsheda och Christina Agneta Sundberg. De hade en son, Carl Johan Haqvin Wallerström, född den 1 januari 1795, kronofogde, från vilken många smålandssläkter stamma på fädernet eller mödernet, såsom Hjelmerus, Hellerström, Seth, Essén, Lindstam och Wallerström.

År 1788 ägdes gården av änkefru Maria Wibohm, född Ulmgren år 1814 av sekreterare Sam Oyens, född den 23 april 1753 och gift med Maria Charlotta Göthenstjerna, född den 1 maj 1760 och död den 8 augusti 1833. År 1843 ägdes gården av direktör J P Lundström (se Göransberg).

Av intresse kan följande anteckning från år 1705 vara:


"Wissmålens åbor skola gjort åwerkan från Älgahall till Printzfällorna, därifrån till Hwitasteen, sedan till en wisare i Hwissmålens hägnad, därifrån åt Moolijen wid Hwissmåhls bro och så i Swäckre-måsse, sedan i söder till råsen Klåfsteen eller Lynneberg och sist i Hanaberget". "Stenön i Tofwe måsse" och en "kaflebro kallad Laggarebro" omtalas även.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika


Backstugor

Torp

Andra byggnader på gården

Personliga verktyg