Bolmsö i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, ö i Bolmen, församling i Växjö stift, Ljungby kommun, Småland (Kronobergs län), Västbo härad; 361 invånare (2006). Bolmsö bjuder ett särpräglat kulturlandskap. I Bolmsö finns cirka 530 fornlämningar, bland aannat hällkistor, spridda rösen och stora treuddar. Framför allt dominerar dock höggravfält från järnåldern med inslag av resta stenar, domarringar och en stor skeppssättning. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och halvrunt kor är ritad av C.G. Blom-Carlsson och invigdes 1865. Dess föregångare var en romansk absidkyrka. Från denna har predikstolen från 1641 överförts. – Ortnamnet (1293 in Bolmsø) innehåller en äldre form av sjönamnet Bolmen. Efterleden är ö.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Ås och Södra Unnaryd, i söder: Odensjö i Kronobergs län, i öster: Angelstad och Berga i Kronobergs län, Tannåker och Dannäs, och i norr: Torskinge.


Gårdar

Personliga verktyg