Torskinge i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), Västbo härad; 236 invånare (2006). Torskinge består av en dalbygd längs Storån och småkuperad skogsbygd i öster, skilda av stora mossmarker. Cirka 265 fornlämningar är kända. Ett tiotal boplatser och ett par hällkistor är från stenåldern, ett par större högar och några rösegravar från bronsåldern. Tio gravfält är alla av yngre järnålderns karaktär. Den romanska absidkyrkan av sten härrör från cirka 1200 och förlängdes västerut 1705. Predikstolen är från 1780-talet och triumfkrucifixet från cirka 1500. Dopfunten är samtida med kyrkan. –Ortnamnet (1427 i Thorskenge sokn) har ännu inte erhållit en tillfredsställande tolkning.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Ås, i söder: Bolmsö, i öster: Dannäs och Hånger, och i norr: Forsheda och Bredaryd.


Gårdar

Personliga verktyg